(Том 18 стр. 446 - 456)  
      Воинские    захоронения на территории Калининградской области  
      по хронологии боевых действий в ходе Восточно-Прусской операцию.   
 
п/п
  Воинские захоронения
(мемориалы)
  Налич.
фото
Боевые действия   Воинские соединения,
участвовавшие в боях
 
      Место  Время     
    Нестеровский район      
  1   г. Нестеров   фото   Вилькен 18-20.10.44г.   31 гв.сд. 11 гв. А, 96 гв.сд. 28 А, 157 сд. 5 А.   
    (Шталлупёнен)       15.11.44г.   2 гв. сд. 2 гв. А; 54 гв. сд. 31 А; 152 сд. 28 А.  
            13.01.45г.    96 гв. сд. 28 А.  
  2   п. Илюшино   фото   Иодшен 16-28.10.44г   16, 26, 31 гв.сд. 11 гв. А; 48, 50, 55 гв. сд. 28 А.  
    (Миллюнен)   фото   Вирбаллен      
          Иодцунен  2.11.44г.   16,26,48,83 гв. сд. 11 гв. А; 55 гв. сд. 20 сд. 28 А;  88 сд. 31 А.  
          Маттишкемен      
          Краузен 3-13. 01.45г.   24, 32 гв.сд. 2 гв. А; 48, 54 гв. сд., 130 сд. 28 А;  1 т.к.  
          Зоденен      
          Тракенен 19-27. 01.45г.   3, 24, 32 гв.сд., 61 сд. 2 гв. А; 55 гв. сд., 20, 130 сд. 28 А.; 48 гв.сд., 11 гв. А; 159 сд. 5 А.  
          Шиллупёнен    
  3   п. Бабушкино   фото   Дееден   17-25.10.44г.   5,50,83,96 гв.сд. 11 гв. А; 97,144,159,157,371 сд. 5 А.  
    (Гросс  Дегезен)       Гросс Варнинг                           
          Антанишкен 18.11.44г.   144,157, 5 А.  
          Бруххёфен 29.11.44г.   152 сд. 28 А.  
          Швигупёнен 14.01.45г.     3,24 гв.сд. 2 гв. А; 54 гв.сд. 31 А; 184, 371 сд. 5 А. 958 лсап.  
          Гросс Дегезен    
          Шлойвен    
  4   п. Первомайское   фото   Бильдервайчен 20.10.44г.   144, 157 сд. 5А; 96 гв.сд. 28 А; 10 адп; 11 гв.сд. 11 гв. А.  
    (Барайшкемен)       Пешикен    
          Дрёвенингкен 31.12.44г.   157 сд. 5 А.  
          Карклинен 14.01.45г.   144 сд. 5 А; 4 шисбр.  
  5   п. Калинино   фото   Антзоденен 21.10.44г.   84 гв.сд. 11 гв. А; 55 гв.сд. 28 А.  
    (Мелькемен)       Шитткемен 11.11.44г.   84 гв.сд. 11 гв. А;  184 сд. 5 А; 88 сд. 31 А; 16, 23 гв. иптабр.  
          Кляйн       
          Ленгмешкен 15.01.45г.   24 гв.сд. 2 гв. А; 124 сд. 39 А.  
  6   п. Чернышевское   фото   Кришуллен 21.10.44г.   54,96 гв.сд. 28 А; 157, 184 сд. 5 А; 26 тбр.  
    (Эйдткунен)       3.11.44г.   144 сд. 5 А.  
  7   п. Пушкино   фото   Заннзайчен 22.10.44г.   50,54,55, 96 гв.сд. 28 А; 26 гв.сд. 11 гв. А; 10 адп.  
    (Гёриттен)   фото   Гавенен      
          Калльвайчен 11.11.44г.   371 сд. 5 А.  
          Викнавайчен 16-25.01.45г.   16,31,48 гв.сд. 11 гв. А; 20, 61, 130, 152, 28 А; 157 сд. 5 А.  
          Черетен    
          Хорнбрух    
  8   п. Невское   фото   Галлькемен 22.10.44г.   1,16,18,26 гв.сд. 11 гв. А; 50 гв.сд. 28 А; 331 сд. 31 А; 153 тбр. 26 гв.тбр.  
    (Пиллупёнен)       Киссельн      
          Гросс-Зоденен 9.11.44г.   26 гв.сд. 11 гв. А.  
          22.01.45г.   154 сд. 2 гв. А.  
  9   п. Чистые Пруды    фото   Мельдинен 22.10.44г.   1,84 гв.сд. 11 гв. А; 153 тбр.  
    (Толльмингкемен)       Шельдкемен 2-12.11.44г.   18,83 гв.сд. 11 гв. А; 88 сд. 31 А; 221 сд. 39 А; 251 сд. 2 гв.А.  
          Матцуткемен      
          Макунишкен 1.12.44г.   84 гв.сд. 1 гв. А; 152 сд. 28 А.  
          Кажелекен 19.01.45г.   32,33 гв.сд. 154 сд. 2 гв.А.  
  10   п. Краснолесье   фото   Гольдаппер Зее 23.10.44г.   18 гв.сд. 11 гв. А.  
    (Гросс Роминтен)   фото   Амалиенхоф 10.11.44г.   84 гв.сд. 11 гв. А.  
          16.-27.01.45г.   3, 87 гв.сд. 2 гв. А.  
  11   п. Ясная Поляна   фото        --- 23.10.44г.   50, 55 гв.сд. 2 гв. А.  
    (Гросс Тракенен)   фото   22.01.45г.   96 гв.сд. 28 А.  
  12   п. Ватутино   фото   Витткампен 26.10.44г.-   55, 96 гв.сд. 28 А; 63, 97, 144, 159, 184 сд. 5 А.  
    (Тучен)       Йенткуткампен 20 01.45г.    
          Иукнишкен      
          Киаулякен      
          Каттенау      
          Штелишкен      
          Вертимляутен      
  13   п. Высокое   фото   Каттенау 26.10.44г.   2 гв.сд. 2 гв. А; 97 сд. 5 А.  
    (Шилленингкен)       Тевельн 31.12.44г.   2, 24 гв.сд. 2 гв.А.  
          Романуппен 14-16.01.45г.   2, 24 гв.сд., 235 сд. 2 гв.А; 97, 144, 371 сд. 5 А.  
          Попелькен      
  14   п. Фурмановка   фото   Кассубен 14-16.01.45г.   50 сд., 54, 96 гв.сд. 213 тбр.  28А; 144, 371 сд. 5 А; 2 гв.тк.  
    (Альт-Каттенау)       Шфинтакемен    
          Берсбрюден    
          Альт-Будупёнен    
          Тракенен    
          Альт-Каттенау    
          Ной Тракенен    
  ред.   п. Пригородное         (---)-    
    (---)            
    Краснознаменский район      
  1   г. Краснознаменск   фото   Туппен 24.10.44г.   63 сд. 5 А; 115 сд. 43 А.  
    (Лазденен)       Шилленен    
          Аукскаллен 18.01.45г.   19, 124, 262 сд. 39 А; 263 сд. 43 А; 97 сд. 5 А.  
          Ажолуппен    
  2   п. Весново   фото   Абшруттен 17-24.10.44г.   63, 97, 144, 277сд.  5 А.  75 оттп.  
    (Кигген)       Кибартен    
          Эдеркемен 14-20.01.45г.   159, 215, 277 сд. 5 А; 124, 221 сд. 39 А; 2 гв. тк.  
          Грибен    
          Кляйн Иодупёнен    
          Гросс Скайсгиррен    
          Драугупёнен    
  3   п. Добровольск   фото   Верскепхен 21.10.44г.   63,97,157,184 сд. 5А; 2 гв.сд.2 гв.А; 1 гв.сд. 11 гв.А.  
    (Пилькаллен)       Дершкемен      
          Дуден 12-15.01.45г.   17 гв.сд., 124, 221, 358 сд., 9 шисб. 3 А. 63, 277 сд. 5 А.  
          Иогшен      
          Карчарнингкен 27.01.45г.   144 сд. 5 А; 338 сд. 39 А.  
          Петерайчен    
          Пауликен    
  4   п. Победино   фото   Виллунен 22.10-10.11.44г.   17, 19, 91 гв.сд. 338, 192, 262,338, 39 А; 263 сд. 43 А; 97, 215 сд. 5А.  
    (Ингляуден)   фото   Батшкен      
      Кишен    
          Шварпельн 25-27.12.44г.   17 гв.сд., 221, 358 сд. 39 А; 97 сд. 5 А.  
          Гоберишкен    
          Гренцфельде    
          Каунонен 4-15.01.45г.   17, 19 гв.сд., 192 сд. 39 А; 97, 184 сд. 5 А.   
  ред.   в. кладбище №119         (---)-    
    (Каунонен)            
  ред.   захоронения 19 сд         (---)-    
    (---)            
    Неманский район      
  1   г. Неман   фото   Краупишкен 20.10.44г.   2 гв.сд. 2 гв. А; 17 гв.сд. 39 А.  
    (Рагнит)   фото   Боранен      
          Ляугаллен 20.01.45г.   17 гв.сд. 221 сд. 39 А; 235 сд. 43 А.  
  2   п. Жилино   фото   Гайджен 16-24.01.45г.   91 гв.сд. 221, 262 сд. 39 А; 235 сд. 43 А; 2 гв. тк.  
    (Шиллен)       Дуден    
          Капотшен    
  3   п. Маломожайское   фото   Варнен 30.10.44г.   91 гв.сд. 39 А.  
    (Гайштауден)   фото   Бальтрушачен 18.01.45г.   3, 24 гв.сд. 43 А. 192, 262, 338 сд. 39 А.  
          Калленен    
  4   п. Канаш   фото   Иургайчен 22.10.44г.   2 гв. тк.  
    (Кёнигскирх).       Шаульветен    
          Барткен 22.01.45г.   126 сд. 43 А; 262 сд. 39 А.  
          Грюнхайде      
  ред.   п. Говорово   фото     (---)-    
    (---)            
  ред.   п. Ульяново   фото   Гирриннен 01.45г.   221 сд  
    (---)       Пилькаллен    
    Советский район      
  1   г.Советск   фото   Прэтцмен 13-21.10.44г.   33, 87 гв.сд., 26,70, 126, 182 сд. 43 А.  
    (Тильзит)   фото   Аннушен    
      фото   Друкен 13.01.45г.   319 сд.  43 А.  
      фото   Штрасден    
      фото   Давиллен    
      фото   Клисхен    
    Славский район      
  1   г. Славск   фото   Борштелишкен 20.01.45г.   91 гв.сд. 39 А; 184, 215 сд. 5 А.  
    (Хайнрихсвальде)            
  2   п. Гастеллово   фото        ---- 13.10.44г.   26 сд. 43 А.  
    (Гросс Фридрихсдорф)       26.01.45г.   325 сд. 43 А.  
  3   п. Высокое   фото        ---- 20.10.44г.   3 гв.сд. 2 гв. А.  
    (Попелькен)       12.02.45г.   235, 263, 325 сд. 43 А.  
  4   п. Раздольное   фото   Биркенхайм 16-22.01.45г   32 гв.сд. 2 гв. А; 103 ск. 43 А.  
    (Трамишен)   фото   Бранденбург    
  5   п. Ясное   фото   Калльвишкен 20.01.45г.   3 гв.сд. 2 гв. А.   
    (Каукемен)        
  6   п. Громово   фото        ---- 21.01.45г.   263 сд. 43 А.  
    (Ляукнен)        
  7   п. Тимирязево   фото   Лянгенберг 24.01.45г.   2 гв. тк. 115 сд. 5 А.  
    (Нойкирх)   фото   Линдендорф    
          Вольфсдорф    
  8   п. Большаково   фото   Ляутербах 28.01.45г.   17, 91 гв.сд.  
    (Гросс Скайсгиррен)       12.02.45г.   124 сд.  39 А.  
    Озёрский район      
  ред.   г. Озёрск   фото     (---)-    
    (---)   фото        
    Гусевский район      
  1   г. Гусев   фото   Айхенберг 15-25.01.45г.   3 гв.сд. 2 гв. А; 16,48 гв.сд.11 гв.А ; 97, 144 сд. 5 А; 61, 130, 152 сд. 28 А;  213 тбр.  
    (Гумбиннен)   фото   Грюнвайчен    
      фото   Паббельн    
          Пусперн 22.02.45г.   338 сд. 39 А.  
          Катариненхоф    
          Ласдинелен    
  2   п. Маяковское   фото   Гервишкен 22.10.44г.   61 сд. 28 А; 25 гв.тбр, 2 гв.тк.  
    (Неммерсдорф)       Вандляушен      
          Турен 19-22.01.45г.   20 сд. 28 А; 144 сд. 5 А; 2 гв.тк.  
  3   п. Ольховатка   фото   Кайлен 23-28.10.44г.   1,83, 84 гв.сд; 20 сд. 28 А; 20, 2 гв.тк.  
    (Вальтеркемен)       Шмулькен    
          Аугступёнен 19.11.44г.   61 сд. 28 А.  
          Теллитцкемен 17.01.45г.   3,24,32 гв.сд.2 гв.А; 20 сд. 48 гв.сд.28 А;  
          Зодинелен      
          Шургупхен 5.02.45г.   251 сд. 2 гв. А.   
          Альт Грюнвальд    
  4   п. Майское   фото   Пакалльнишкен 29.12.44г.   97 сд.5 А.  
    (Малльвишкен)       Ушбаллен 18-23.01.45г.   63,97, 159, 215, 371 сд. 5 А; 25 гв.тбр. 1 тк.  
          Зерделишкен      
          Дубиннен 1.02.45г.   2 гв.сд. 2 гв. А; 184 сд. 5 А.  
          Цвирбаллен    
  5   п. Красногорское   фото   Мингштиммен 15-20.01.45г.   50, 54 гв.сд. 28 А; 144, 184, 371 сд. 5 А; 2 гв. тбр; 213 тбр; 345 гв.тсап.  
    (Мартишен)   фото   Кармонен    
          Зеекампен      
          Гуддачен      
          Ворупёнен      
          Шмильген      
  6   п. Приозёрное   фото   Казеновекен 21-24.01.45г.   97, 144, 371 сд. 5 А; 96 гв.сд. 28 А.  
    (Гервишкемен)       Айхенфельд    
          Шмулькелен    
          Вилькелен    
  7   п. Фурманово   фото   Каймелау 21-25.01.45г.   144, 184, 371 сд. 5 А; 395 гв. тсап. 2 гв. тбр.  
    (Штаннайчен)   фото   Флоркемен    
    Черняховский район      
  1   г. Черняховск   фото   Греузенжацен 16.01-26.02.45г.   16,18, 26 гв.сд. 11 гв. А; 215 сд. 5 А, 1 тк. 343 гв. тсап. 28 А.  
    (Инстербург)          
  2   п. Калиновка   фото   Акменишкен 14-23.01.45г.   26 гв.сд. 11 гв. А; 159, 277 сд. 5 А; 4 гв. мсб. 2 гв. тк.  
    (Родмансхёфен)       Ауловёнен    
  3   п. Калужское   фото   Кребшен 14.01.45г.   91 гв.сд. 39 А; 130 сд. 28 А.  
    (Бергенталь)       Закалелен 21-29.01.45г.   16,18, 31 гв.сд. 11 гв. А; 32 гв.сд. 2 гв. А.  
          Вашенингкен      
  4   п. Загорское   фото   Шильгаллен 16-22.01.45г.   1 тк; 215 сд 5 А.  
    (Пелленинкен)        
  5   п. Бережковское   фото   Пушдорф 18-23.01.45г.   21 гв.ттп; 31, 84 гв.сд. 11 гв. А; 144 сд. 5 А.  
    (Гросс Бубайнен)       Вальдхаузен      
          Шенфельд      
  6   п. Свобода   фото   Рефельд 19-25.01.45г.   50 гв.сд. 28 А; 144, 215 сд. 5 А.  
    (Йенишкен)       Виттгиррен 2.02.45г.   54 гв.сд. 28 А.  
            27.03.45г.   220 сд. 31 А.  
  7   п. Краснополянское   фото   Каралене 20-26.01.45г.   97, 157, 159, 215 сд. 5 А.  
    (Гросс Гаудишкемен)   фото   Шилленингкен    
          Айхенберг    
  8   п. Маевка   фото   Пагелинен 21-29.01.45г.   11,18, 84 гв.сд. 11 гв. А; 97, 159, 215, 371 сд. 5 А; 75 гв.ттп.  
    (Георгенбург)   фото   Неттинен    
          Лязденен    
          Зигмантен    
          Вальддорф      
  9   п. Каменское   фото   Вирбельн 24.01-2.02.45г   5, 18 гв.сд. 11 гв.А.  
    (Зааляу)       Ваннигляукен    
          Варнин    
  ред.   п. Зеленый Бор         (---)-    
    (---)            
  ред.   п. Междуречье   фото     (---)-    
    (---)            
  ред.   п. Щеглы   фото     (---)-    
    (---)            
    Гвардейский район      
  1   г. Гвардейск   фото     19-24.01.45г.   5, 11, 16 гв.сд. 11 гв. А; 215 сд. 5 А; 262 сд. 39 А.  
    (Тапиау)   фото     29.01-8.02.45г.   11, 16, 26, 31 гв.сд. 11 гв. А; 221 сд. 1 тк. 39 А; 1 тк.  
  2   г. Знаменск   фото   Аугкен 20-24.01.45г.   26,31, 83 гв.сд. 11 гв. А; 159 сд. 5 А.  
    (Веляу)   фото   Вальдбруг      
          Гросс-Нур 27-30.01.45г.   11,16, 11 гв. А; 221 сд. 39 А; 4 гв.тбр.  
          Граузенкадия      
          Фазинерн    
          Фришенау    
          Кляйн Нур    
          Мильбуде    
  3   п. Зорино   фото   Фридрихсталь 20-24.01.45г.   31, 83 гв.сд. 11 гв. А; 221,  358 сд. 39 А; 20 сд. 28 А.  
    (Попендорф)       Никельсдорф      
          Шаберау      
          Грюнлинде      
          Райкен      
          Зандиттен      
  4   п. Славинск   фото   Линденау 16-25.01.45г.   48 гв.сд. 11 гв. А; 124, 192, 262, 358 сд. 39 А;  
    (Гольдбах)       Михеляу      
          Мотерау 12.02-5.03.45г.   17 гв.сд. 124, 176, 338 сд. 39 А.  
          Штампелькен      
          Вильмсдорф    
          Гольдбах    
          Гросс Кайляу    
  5   п. Большие Горки   фото   Патерсвальде 23-28.01.45г.   26, 31, 84 гв.сд. 11 гв. А; 184, 277 сд. 5 А.  
    (Гросс Вайсензее)       Талпакен    
          Штобинген    
          Айхенберг 18.03.45г.   81 огв.ттп.  
          Нуренберг    
  6   п. Заречье   фото   Штаркенберг 25.01.45г.   5, 26, 31 гв.сд. 11 гв. А.  
    (Прегельсвальде)       Цопен    
  7   п. Комсомольск   фото   Фазинери 26.01.45г.   2 тк.  
    (Лёвенхаген)        
  8   п. Озерки   фото   Фуксберг 29-30.01.45г.   1,5,11,16,18,26,83 гв.сд. 11 гв. А; 24 гв.сд. 43 А; 1 тк.  
    (Гросс Линденау)       Лёвенхаген    
          Гауледен 27.02-14.03.45г.   31, 84 гв.сд. 11 гв. А; 43 гв. ттбр.  
          Фазинери    
          Гросс Оттенхаген      
  ред.   п. Березовка   фото     30.01.45г.    
    (---)            
    Полесский район      
  1   г. Полесск   фото   Гросс-Дроозден 24-30.01.45г.   126, 319, 325, 235, 263, 43А; 91 гв.сд. 39 А.  
    (Лябиау)   фото   Иоурлаукен      
      фото   Агилля 13.02.45г.   235 сд. 43 А.  
  2   п. Сосновка   фото   Фридрихсфельде 22.02.45г.   277 сд. 5 А.  
    (Гросс- Баум)       Гердлаукен 1.01.45г.   103 ск. 43 А.  
          Шёнвальде 26-30.01.45г.   91 гв.сд., 338 сд. 39 А; 235 сд. 43 А.  
          Шилльгаллен    
  3   п. Залесье   фото   21.01.-6.02.45г.   17 гв.сд. 39 А; 263сд. 43 А. 51 сд. 49 А.  
    (Меляукен)        
  4   п. Саранское   фото   Крафтен 22-27.01.45г.   126, 263 сд. 43 А; 124 сд., 5 гв.ск. 39 А.  
    (Ляукишкен)   фото   Кракау 2.02.45г.   87 гв.сд., 115 сд. 43 А.  
          Гросс Киршнакайм      
          Зидлунг    
  5   п. Тургенево   фото   Хайденберг 23-30.01.45г.   17, 19 гв.сд. 39 А; 126, 235 сд. 43 А.  
    (Легиттен)   фото   Шелекен    
          Тойт 7.02.45г   24 гв.сд. 43 А.   
          Вайценхёфен    
          Гросс Пёппельн    
  ред.   п. Ильичево   фото     (---)-    
    (---)   фото        
    Правдинский район      
  1   г. Правдинск   фото   Ольк 27-31.01.45г.   97, 159, 371 сд. 5 А; 55 гв. 20 сд. 28 А; 48 гв. сд. 11 гв. А.  
    (Фридлянд)   фото   Меледен 3-15.02.45г.   96 гв. сд. 28 А.  
  2   п. Железнодорожный   фото   Куббис 19-31.01.45г.   50, 55 гв.сд., 48 сд. 28 А; 24 гв.сд. 2 гв.А.  
    (Гердауен)       16-25.02.45г.      125 сап. 96 гв.сд. 20 сд. 28 А.  
  3   п. Дружба   фото   Вильгельмсхёфе 21.01-1.02.45г.   63, 97, 144, 184, 371 сд. 5А; 3, 32 гв.сд., 2 гв.А; 50, 55, 96 гв. сд. 28 А.  
    (Алленбург)   фото   Дамерау    
          Мульдшен    
          Йегерсдорф      
          Деттмиттен      
          Шёнраде      
          Шёнлинде      
          Шаллен      
  4   п. Крылово   фото   Тороджин 25.01, 31.01,   2, 3, 32 гв.сд., 154 сд. 2 гв.А; 152 сд. 28 А.  
    (Норденбург)       Пентлак 4.02.45г.    
  5   п. Зайцево   фото   Алленау 26-30.01.45г.   97,144,215, 371 сд. 5 А; 50 гв. сд. 28 А; 173 сд. 31 А.  
    (Штокхайм)       Хансвальде    
          Дитрихсвальде 7.02.45г.   48, 54 гв.сд. 28 А.  
          Кляйн Шёнау 20.02.45г.   144, 277 сд. 5 А; 96 гв. сд. 28 А.  
          Каршау    
          Майстерфельде 16.03.45г.   2 тбр.  
  6   п. Красное   фото   Гросс Потауерн 28.01-6.02.45г.   5,48, 83 гв.сд. 11 гв.А; 63, 97, 157 сд. 5 А; 55 гв.сд. 28А.  
    (Гросс Астравишкен)       Бетхерсдорф      
          Бокеллен    
          Людвигсвальде    
  7   п. Костромино   фото   Линденау 29.01-4.02.45г.   63,157, 277 сд. 5 А; 61, 152 сд. 55 гв.сд. 28 А; 3 гв.сд. 154 сд. 2 гв. А; 1 гв.сд. 11 гв.А.  
    (Гроссхайм)   фото   Шнайдеринн    
          Кортмедиен    
          Георгенфельд    
          Гросс Аллендорф    
          Грюнхайм    
          Ноймюль      
  8   п. Мозырь   фото   Вершин 30.01.45г.   50,54 гв.сд. 28 А.  
    (Кляйн Гние)       Петринонзас 13.03.45г.   331 сд. 31 А.  
  9   п. Севское   фото   Хайде 30.01.45г.   152 сд. 55 гв.сд. 28 А.  
    (Беттхерсдорф)       Грюнталь 7.02.45г.   55 гв.сд. 28 А; 17 сд. 48 А.  
          Кайданн 6.03.45г.   157 сд. 5А.  
          Хоенштайн    
  10   п. Домново   фото   Редден 31.01-7.02.45г.   48,50, 55, 96 гв.сд., 130, 152 сд. 28 А; 277 сд. 5 А; 54 гв.сд. 31 А.  
    (Домнау)       Наукриттен      
          Дейч Вильтен    
          Полькиттен 4.03.45г.   277 сд. 5 А; 352 сд. 31 А.   
          Пушкайтен    
          Эрнстфедьде    
          Виттенфельд    
          Бланкенау    
          Кеммерсбрух      
  11   п. Подлипово   фото   7.02.45г.   55 гв. 28 А.  
    (Хохлинденберт)        
    Гурьевский район      
  1   г. Гурьевск   фото   Моссеннен 29-31.01.45г.   24 гв.сд. 43 А; 84 гв.сд. 11 гв. А; 124, 192, 358 сд. 39 А.  
    (Нейхаузен)       20.02.45г.   19, 91 гв.сд. 221 сд. 39 А.  
  2   п. Орловка   фото   Трутенау 20.01-2.02.45г.   11 гв.сд.11 гв. А; 19 гв. сд. 124 сд. 39 А.  
    (Нессельбек)       Гросс Мишен    
          Зудау 8.03.45г.   83 гв.гап. 11 гв.сд. 11 гв.А; 124, 358 сд. 39 А.  
          Шефервальде    
          Дункерсхефен 7.04.45г.   216, 208 сд. 49 А; 153 сд. 50 А.  
          Замиттен    
  3   п. Константиновка   фото   Штангау 29.01.45г.   33 гв. 43 А.  
    (Конрадсвальде)   фото   Зензен 8.03.45г.   11 гв.сд 11гв.А  
  4   п. Некрасово   фото   Галльгарбен 12-20.02.45г.   91 гв.сд. 39 А; 26, 235 сд. 43А.  
    (Шаакен)   фото   Мюкенхоф    
          Мариенхоф 13.03.45г.   91 гв.сд., 124 сд, 39 А. 33 гв.сд. 43 А; 154 сд. 2 гв.А.  
          Региттен    
          Вессельсхёфен 27.03.45г.   159 сд. 5 А.  
            10-14.04.45г.   32 гв.сд. 154 сд., 2 гв. А; 63, 277 сд. 5 А.  
  5   п. Луговое   фото   Штайнбек 26.01-5.02.45г.   16, 84 гв.сд. 11 гв.А; 17 гв.сд. 39 А.  
    (Гутенфельд)       26.03.45г.   83 гв.сд. 11 гв.А.  
  6   п. Храброво   фото   Зеехунд 27.01-2.02.45г.   126, 235, 263, 325 сд. 43 А; 208 сд. 49 А.  
    (Повунден)   фото   Кармиттен      
          Доллкайм 21.02.45г.   84 гв.сд. 11 гв.А; 17, 87 гв.сд. 126 сд. 43 А.  
  7   п. Рассвет   фото   Вильдиттен 28.01.45г.   17,91 гв.сд., 338 сд. 39 А.  
    (Кнёппельсдорф)   фото   Конрадсхорст 20.02.45г.   1 тк.  
          17.03.45г.   192 сд. 39 А; 11 гв.сд 11гв.А  
  8   п. Низовье   фото   Фуксёефен 30.01-15.02.45г.    31 гв.сд. 11 гв. А; 124, 358 сд. 39 А; 154 сд. 2 гв. А.  
    (Вальдау)   фото   Гамзау    
          Легниттен 15.03.45г.   324 сд. 50 А.  
          Фюрстенвальде 11.04.45г.   16 иптабр. ф/п.  
          Гросс Хоенхаген    
          Линкен    
          Штрекен    
  9   п. Полевое   фото   Коббельбуде 30.01-8.02.45г.   83, 84 гв.сд. 11 гв.А.  
    (Мансфельд)       Юлиенхоф 17.03.45г.   338 гв.тсап. 83 гв. 11 гв.А.  
          16.04.45г.   235 сд. 43 А.  
  10   п. Поддубное   фото   ----- 30.01-9.02.45г.   26, 46 иптабр. 31 гв.сд. 11 гв. А. 2 гв. адп.  
    (Голляу)       4.03.45г.   16, 31 гв.сд. 11 гв. А.  
  11   п. Цветково   фото   Оттилинхоф 30.01-7.02.45г.   1, 11, 18 гв.сд. 11 гв.А; 97 сд. 5 А.  
    (Бергау)       Варгинен 7.03.45г.   16,18,83, 84 гв.сд. 11 гв. А.  
          Вартен 16.04.45г.   16 гв.сд. 11 гв. А.  
  12   п. Голубево   фото   Хох Каршау 31.01-3.02.45г.   2 тк; 11 мсбр., 21, 46 иптабр; 1,5,16, 26, 83, 84 гв.сд. 11 гв.А.  
    (Зеепотен)       Вундлакен    
          Людвигсвальде    
          Годринен 1.03-14.03.45г.   11, 83 гв.сд. 11 гв.А; 153 сд. 50 А.  
          Хинтервальде    
          Альтенберг 9.04.45г.   18, 26, 31, 84 гв. сд. 11 гв. А.  
          Вернсдорф    
          Фридрихсхоф    
          Лихтенхаген    
  13   п. Ушаково   фото   Тенген 19.02-13.03.45г.   18 гв. 11 гв. А.  
    (Бранденбург)   фото    
  14   п. Петрово   фото   11-22.03.45г.   192,221, 262 сд. 39А.  
    (Цилькайм)       7-19.04.45г.   87 гв.сд. 319 сд. 43А; 262сд. 39А.  
  15   п. Ельники   фото   Фритцен 2.04.45г.   110 сд. 50 А.  
    (Кантен)   фото     10.04.45г.   154 сд. 2 гв. А.  
  16   п. Добрино   фото   Зилькайм 26.01.45г.   2 гв.сд. 2 гв. А.;. 16 гв.сд. 11 гв.А; 28 гв.тбр.  
    (Наутцкен)   фото   Каймен    
          Легенен 15.02.45г.   334 сд. 2 гв.А; 126, 263 сд. 43 А. 17 гв. 39 А.  
          Зергиттен    
          Дамерау 21.04.45г.   338 гв.тсап. 63, 371 сд. 5 А; 26, 182 сд. 43 А.  
  ред.   п. Б. Исаково   фото     07.04.45г.    
    (---)   фото        
  ред.   ВМК "Курган Славы"   фото     1945г.    
    (---)   фото        
  ред.   п. Медведевка   фото     1941-1945    
    (---)            
    Багратионовский район      
  1   г. Багратионовск   фото   Домлиттен 1-9.02.45г.   50, 96 гв.сд., 152 сд. 28 А; 215, 277 сд. 5 А; 2 гв. сд. 2 гв. А.  
    (Прейсиш-Эйлау)       Экер    
          Людвигсталь    
          Кляйн Дексен 12-23.02.45г.   2, 32 гв.сд. 2 гв. А; 55, 50 гв. сд. 28 А; 63, 144 сд. 5 А; 176, 352 сд. 31 А.  
          Первильтен    
          Кузиттен    
          Далльштедт 5-15.03.45г.   16 иптабр. РГК; 61, 130 сд. 28 А; 63, 97, 371 сд. 5 А; 176, 352 сд. 31 А.  
          Лемкюнен    
          Мориттен      
          Плёссен 26.03.45г.   50, 96 гв.сд. 61 сд. 28 А; 144, 159 сд. 5 А; 54, 352 сд. 31 А. 3 гв. адп.  
          Кнаутен      
          Юлиенхоф      
          Шёнраде      
          Амалиенвальде      
          Гедау      
          Виндкайм      
          Гросс Клинбек      
          Вальдхауз      
          Каверн      
          Дотен      
          Швенгельс      
          Дёзен    
          Шелен    
  ред.   п. Минино   фото   Бёген 1945    
    (---)            
  ред.   б.м. 352 сд   фото   Домлиттен 1945    
    (---)            
  2   п. Богатово   фото   Хермсдорф 28.01-22.02.45г.   2,3 гв. сд. 2 гв.А; 58 иптап, 20, 152 сд. 28 А; 157 сд. 5А.  
    (Розиттен)   фото   Кумгарбен      
          Крюкен 17.03.45г.   154, 251 сд. 2 гв. А; 130 сд. 28 А.  
  3   п. Славское   фото   Конрадсвальде 28.01-8.02.45г.   48, 50, 55 гв.сд., 130 сд. 28 А; 63, 97, 159 сд. 5 А; 325 сд. 2 уд. А.  
    (Кройцбург)   фото   Тифенталь    
          Зеебен      
          Вильмсдорф      
          Вессельсхёфен 12-19.02.45г.   48,54 гв.сд. 28 А; 63, 215, 277 сд. 5 А; 11 гв.сд. 11 гв.А; 96 сд. 48 А; 4 шисбр.  
          Долльштедт      
          Барслак 28.02-11.03.45г.   48 гв.сд. 152 сд. 28 А; 63 сд. 5 А; 54, 173, 352 сд. 31 А; 325 сд. 2 уд. А.  
            22.03.45г.   157, 159 сд. 5А; 48 гв.сд. 28 А.  
  4   п. Славяновка   фото   Штробенен 28.01.45г.   97, 159 сд. 5 А.  
    (Ромиттен)       Шультиттен 3-9.02.45г.   48,50,55 гв.сд., 61, 130, 152 сд, 28 А; 144, 184 сд. 5 А.  
          Мюльхаузен      
          Фирцигхубен 28.03.45г.   184, 371 сд. 5 А.  
          Гросс Ляут    
          Мюкюнен    
  5   п. Чехово   фото   Фришинг 28.01-4.02.45г.   11,31,83 гв.сд. 84 сд. 11гв.А; 157, 184, 371 сд. 5 А; 20, 96 гв. сд. 28 А; 176 сд. 31 А.  
    (Удерванген)   фото   Томсдорф      
          Шкоден    
          Вильмсдорф 10-14.02.45г.   63, 97, 159 сд, 5 А; 1 тк.  
          Эберсвальде    
          Йоханнсберг 11-26.03.45г.   208 сд. 49 А; 441 иптап.  
          Вайсенштайн    
  6   п. Корнево   фото   Золльникен 21.01.45г.   63, 144, 215 сд. 5 А; 20 сд. 28 А; 173 сд. 31 А.  
    (Цинтен)   фото   Зарген    
          Коршеллен 4-13.02.45г.   97, 144, 215, 277, 371 сд. 5 А; 352 сд. 31 А.  
          Квишен    
          Дюстервальде 26-28.02.45г.   48 гв.сд. 11 гв. А; 144, 184, 371 сд. 5 А; 61, 54 сд. 28 А; 251, 334 сд.  2 гв.А.  
          Пакерау    
          Вангникен      
          Кукенен 2-19.03.45г.   2, 50, 54, 96 гв.сд. 152 сд. 28 А; 32 гв.сд. 251, 334 сд. 2 гв.А; 54 сд. 31 А; 97 сд. 5 А.  
  7   п. Нивенское   фото   Йезау 1-18.02.45г.   1,16,18,83 гв.сд. 11 гв.А; 63,144,215 сд. 5 А; 3 гв.сд. 2 гв.А.  
    (Виттенберг)       Викбольд    
          Шенасор 3-27.03.45г.   144,157,159 сд.5 А; 83 гв.сд. 11 гв.А; 173 сд. 31 А.  
          8.04.45г.   83 гв.сд. 11 гв. А.  
  8   п. Долгоруково   фото   Зупплиттен 7-12.02.45г.   54 гв.сд., 61, 152 сд. 28 А; 48 гв сд. 11 гв.А. 10 адп.  
    (Домтау)   фото   Вальдкайм      
      фото   Помпикен 20.02.45г.   54 сд. 31 А.  
  9   г. Ладушкин   фото   Байорен 3-14.02.45г.   157 сд. 5 А.  
    (Людвигсорт)       18-21.03.45г.   83 гв.сд. 11 гв.А; 97, 159 сд. 5 А; 352 сд. 31 А.  
            31.03.45г.   371 сд. 5 А.  
  10   г. Мамоново   фото   Дезенбрух 18.02.45г.   32 гв.сд., 334 сд. 2 гв.А; 348 сд. 3 А.  
    (Хайлигенбайль)   плит   Бильсхефен    
      фото   Гнаденталь 10-18.03.45г.   50 гв.сд.,48, 130 сд. 28 А; 5, 129 сд. 3 А; 334 сд. 31 А; 10 адп.  
      фото   Ширтен    
      фото   Галлинген      
      фото   Карбен 25-26.03.45г.   55 гв.сд. 152 сд. 28 А; 51, 208, 216 сд. 49 А; 169, 250, 348 сд. 3 А;  176 сд. 31 А.  
  11   п. Пятидорожное   фото   Феддерау 18-25.03.45г.   96,50 гв.сд.,20 сд. 28 А; 63, 97, 144, 159, 215 сд. 5А; 173, 352 сд.31 А. 13 тбр.  
    (Блядиау)       Попляукен    
          Валиттник      
          Гросс Хоппенбрух 27-29.03.45г.   55, 96 гв. сд. 28 А; 97, 157, 371 сд.5 А; 51 сд. 49 А. 10 адп.  
          Невеккен      
          Кёнигсдорф 17.04.45г.   192, 152, 208 сд.  
  12   п. Владимирово   фото   Арнсберг 29.01.45г.   97, 157 сд. 5 А.  
    (Тарау)   фото   Эрнстхоф 10-16.02.45г.   63,159,184, 277, 371 сд. 5А.  
          Липникен      
          Допзаттель 7.03.45г.   97,144, 371 сд. 5 А.  
  ред.   п. Совхозное   фото     1945г.    
    (---)            
  ред.   п. Фурманово   фото     1941-45г.    
    (---)   фото        
  ред.   п.Веселое   фото     1945г.    
    (---)            
    Зеленоградский район      
  1   г. Светлогорск   фото   14-15.04.45г   3 гв.сд. 2 гв. А.  
    (Раушен)            
  2   г. Пионерский   фото   Цамеркен 11.02.45г.   3 гв. сд. 2 гв. А.  
    (Нойкурен)        
  3   п. Янтарный   фото   ---- 16.04.45г.    ----  
    (Пальмникен)          
  ред.   п. Янтарный   фото   пленные 31.01.45г.    ----  
    (Пальмникен)          
  4   г. Зеленоградск   фото   Зеебад 31.01-4.02.45г.   126, 235, 263 сд. 43 А; 358 сд. 39 А.  
    (Кранц)   фото   Зортенен      
      фото   Наутцау 3.03.45г.   3 гв.сд., 70, 325 сд. 43 А.  
          Кессенен 30.03.45г.   26, 115, 325 сд. 43 А. 480 гап.  
          Бледау 19.04.45г.   2 гв.сд. 2 гв. А; 182 сд. 43 А  
  5   п. Колосовка   фото   Викау 21.02.45г.   338 сд. 39 А.  
    (Вилльгайтен)       Вартен 15.03.45г.   17 гв.сд. 39 А.  
          Таукиттен 14.04.45г.   91 гв.сд., 221сд. 39 А; 126 сд. 43 А; 159 сд. 5 А.  
            Далльвенен      
  6   п. Муромское   фото   Экриттен 26.01.-3.02.45г.   115, 126, 235, 263, 319 сд. 43 А; 84 гв.сд. 11 гв.А; 262 сд. 39 А.  
    (Ляптау)       Цайткайм    
          Корбен      
          Моганен 8-22.02.45г.   2, 24 гв.сд. 2 гв.А; 48 гв.сд. 11 гв.А; 126 сд. 43 А.  
          Рудау 3.03.45г.   17 гв.сд. 338 сд. 39 А; 26, 70, 235 сд. 43 А; 96 сд. 48А.  
          29.03.45г.   33 гв.сд. 2 гв. А; 325 сд. 43 А; 17 гв.сд. 262 сд. 39 А.  
          9.04.45г.   17 гв.сд., 338 сд. 39 А; 83 гв.сд. 11 гв.А.    
  7   п. Русское   фото   Крагау 27.01-4.02.45г.   24 гв.сд., 251 сд. 2 гв.А; 17 гв.сд. 39 А; 26, 124 сд. 39 А.  
    (Гермау)       Хайлигенкройтц    
          Гаффкен    
          Кляйн Норгау 10.02.45г.   91 гв.сд. 124, 221, 39 А; 87 гв.сд. 2 гв.А.  
          Занглинен    
          Кобяйтен 25.03.45г.   2 гв.сд. 2 гв.А; 31 гв. сд. 11 гв.А; 215 сд. 5А.  
          Варшкен    
          Годникен 15-26.04.45г.   3, 32 гв.сд. 251 сд. 2 гв.А; 115, 325 сд. 43 А; 63, 97, 215 сд. 5 А; 16, 18, 26 гв.сд. 11 гв.А.  
  8   п. Синявино   фото   ----- 29.01-8.02.45г.   17, 19 гв.сд; 124 сд. 39 А.  
    (Квандиттен)         20.02.45г.   19 гв.сд. 39 А; 215 сд. 5 А.  
          3.03.45г.   337 гв..тсап.  
          8.04.45г.   124 сд. 39 А; 277 сд. 5А; 28 гв. тбр.  
  9   п. Романово   фото   Эльхдорф 31.01-3.02.45г.   26, 126, 182, 235, 263 сд. 43 А; 51 сд. 49 А; 84 гв.сд. 11 гв.А.  
    (Побетен)   фото   Норгау      
          Ариссау 19.02.45г.   115, 126, 235,  325 сд. 43 А.  
          Гойтенен 12.03.45г.   26, 182, 319, 325 сд. 43 А; 153 сд. 50 А.  
          Регенен    
          Вайденен 8-15.04.45г.   2, 32 гв.сд.154, 251 сд. 2 гв. А; 19 гв.сд., 124 сд. 39 А; 144 сд. 5А; 115 сд. 43 А.  
          Зортенен      
  10   п. Переславское   фото   Варглиттен 8-9.02.45г.   24 гв.сд. 2 гв.А; 17 гв.сд., 262 сд. 39 А; 215, 159 сд. 5 А;   
    (Другенен)       Меденау   19 гв.сд.  
          Гольдшмиде      
          Гросс Блюменау 22-27.02.45г.   24, 33 гв.сд. 2 гв А; 17, 19 гв.сд. 124, 221, 358 сд.39 А; 235, 263 сд. 43 А.  
          Медникен    
          Викау 6-20.03.45г.   33, 87 гв.сд. 2 гв.А; 19, 91 гв.сд. 221,262,338 сд. 39 А; 70 сд. 43 А  
          Прилякен      
          Вальдхаузен 8-18.04.45г.   24, 32 гв.сд. 334 сд. 2 гв.А; 17, 91 гв.сд., 124, 338, 358 сд. 39 А;  
          63, 97, 144, 157, 159, 215, 277, 371 сд. 5 А;  182, 235, 263, 319 сд. 43 А.  
  ред.   Н.-Переславское   фото     1945г.    
    (Мариенхоф)   фото        
  ред.   п. Рощино   фото     04.45г.    
    (---)   фото        
    Светловский городской округ      
  1   г. Светлый       ---- 15.04.45г.    
    (Циммербуде)              
  2   п. Черепаново   фото   ---- 5-21.02.45г.   24, 33, 87 гв.сд. 43 А; 358 сд. 39 А; 1 тк.  
    (Адлих Повайен)       15.04.45г.   17 гв.сд. 39 А.  
  3   п. Люблино   фото   Видиттен 19-21.02.45г.   33, 87 гв.сд. 26, 126, 235 сд. 43 А; 19 гв.сд. 338, 358 сд. 39 А; 1 тк; 117 тбр.  
    (Зеераппен)       Зилькайм    
          Региттен    
          Дамерау 22.03.45г.   102 сд. 48 А; 1 тк.  
          Конденен 7-16.04.45г.   33 гв.сд., 70, 126, 235 сд. 43 А; 124, 192, 221, 338 сд. 39 А.  
          Лендорф    
          Лазеркайм      
  ред.   п. Взморье   фото     04.45г.    
    (---)   фото        
    Балтийский  городской округ      
  1   Балтийск   фото   Тенкиттен 21-25.04.45г.   1, 5, 11, 18, 31, 83, 84 гв.сд. 11 гв.А; 2 гв. мшисбр. 50 А.  
    (Пиллау)   фото   Лохштадт      
      фото   Гросс Брух 1.05.45г.   17 гв.сд. 39 А; 96 гв. сд. 28 А.  
      фото   Фогельзанг    
      фото   Штраухбухт    
      фото   Коббельбуде    
  ред.   г. Балтийск (ул.Кр.Арм.)   фото     04.45г.    
    (Пиллау)   плит        
  ред.   г. Балтийск (ул.Киркин.)         04.45г.    
    (Пиллау)            
  ред.   мол Северный         1941-45гг.    
    (Пиллау)            
  ред.   п. Севастопольский   фото     04.45г.    
    (---)            
  2   г. Приморск   фото   ---- 16.04.45г.   235 сд. 43 А.  
    ( Фишхаузен)   фото   19-22.04.45г.   24, 26 гв.сд. 43 А; 17, 18 гв.сд. 39 А; 1, 31 гв.сд. 11, 84 гв.сд. 11 гв. А.  
  3   п. Коса   фото   Кальберг Липп 27.03.45г.   96 сд. 48 А.  
    (Нойтиф)       Шотланд 22.04.45г.   18, 84 гв.сд. 11 гв.А.  
          7.05.45г.   96, 194 сд. 48 А; 144 сд. 5 А.  
           
    г. Калининград       
  ред.   Балтийский р-н   фото     04.45г.    
    (Кёнигсберг)   фото        
  ред.   Ленинградский р-н   фото     04.45г.    
    (Кёнигсберг)   фото        
  ред.   А. Невского, Интер   фото     04.45г.    
    (Кёнигсберг)   фото        
  ред.   ул. А. Невского   фото   Кранц Аллея 45-47гг.    
    (Кёнигсберг)   плит        
  ред.   Мемориал 1200   фото     04.45г.    
    (Кёнигсберг)   плит        
  ред.   Холм за "1200"   фото     04.45г.    
    (Кёнигсберг)   плит        
  ред.   Московский р-н   фото     04.45г.    
    (Кёнигсберг)   фото        
  ред.   Октябрьский р-н   фото     04.45г.    
    (Кёнигсберг)   фото        
  ред.   ул. Энгельса   фото     04.45г.    
    (Кёнигсберг)   плит        
  ред.   Центральный р-н   плит     04.45г.    
    (Кёнигсберг)   фото        
  ред.   У памятника Шиллеру   фото     04.45г.    
    (Кёнигсберг)   фото        
  ред.   Летчики Балтики    фото   Балтийское море 1941-45гг.    
    (Кёнигсберг)   плит        
  ред.   п Чкаловск   фото   Танненвальде 1945г.    
    (Зидлунг)   фото   Тренк    
           
    Дополнительные сведения       
  ред.   офлаг 62 (XIII-Д)   фото     1941-45гг.    
    (Хаммельбург)            
  ред.   Шталаг 1-Б   фото   Судва,л1 1941-45гг.    
    (Хохенштайн)   фото   Судва,л2    
  или   Stalag 1B   фото     1941-45гг.    
    (Hohenstein)            
  ред.   Польша   фото     1941-45гг.    
    (---)            
  ред.   Австрия   фото     1941-45гг.    
    (---)            
  ред.   Перезахоронения   фото     1941-45гг.    
    (---)            
  ред.   Подводники   фото   Балтийское море 1941-45гг.    
    (---)            
  Предварительный анализ сведений об увековечивании советских воинов  
      ПРИМЕЧАНИЕ: по другим захоронениям сведения ещё обрабатываются   
  Анализ сведений ОБД-мемориал о воинских захоронениях на территории Калининградской области  
                 
                      
  ФОТОАЛЬБОМ   На главную страницу   ГОСПИТАЛИ и М.С.Б.  
             
  (С) Дизайн и разработка проекта Будаева А. В.   При использовании информации, полученной с сайта, ссылка на него обязательна.  
             
Сайт создан в системе uCoz